4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Historia

4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych został utworzony na mocy:

  • Decyzji Nr Z-37/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2010 r.,
  • Decyzji Szefa Sztabu Generalnego Nr PF-80/ORGSSG/ZOiU-P-1MON z dnia 21 września 2010 r.,
  • Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych Nr Z-234 z dnia 05 października 2010 r.,
  • Rozkazu Komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych Nr Z-58 z dnia 18 października 2010 r.

 

4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2010 r. Jednostka ta została wydzielona ze struktur Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych i jest bezpośrednio podległa Komendantowi Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. 

 

Obowiązki Dowódcy objął ppłk mgr inż. Czcibor Ziemowit POWĘSKA.


W dniu 12 września 2012 roku ukazała się DECYZJA Nr 275/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.                            


 

                             Lata 30-te XX wieku                                                  Pamiątkowa tablica na odnowionym budnyku dawnego                 

          Biuro Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego                           Biura Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego   

  

                                                                       Budynek Główny 4. RWT SP

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych