4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Informacje kontaktowe
4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
 
Adres do korespondencji i Lokalizacja
02-800 Warszawa 93
ul. Kajakowa 8
tel.: 261 828 822
fax.: 261 828 706

4rwtsp@ron.mil.pl


Dane Płatnika
1. Baza Lotnictwa Transportowego
ul. Żwirki i Wigury  1c
00-909 Warszawa
REGON 010-088-949
NIP 522-101-72-08
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych