4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2017

 st. chor. szt. Adam SADOWSKI

 

Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze. Po promocji w 1989 r. rozpoczął służbę w Centrum Szkolenia Specjalistów WOPK w Bemowie Piskim, na stanowisku Starszego Technika Dywizjonu Ogniowego a następnie Starszego Instruktora Cyklu Radiotechnicznego. Po rozformowaniu CSS WOPK w 1995r przeniesiony do 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności w Mrągowie gdzie zajmował stanowiska: dowódcy plutonu, kierownika kancelarii tajnej oraz komendanta ochrony. W 2002r zostaje przeniesiony do 2 batalionu radioelektronicznego w Lidzbarku Warmińskim na stanowisko technika stacji łączności utajnionej a następnie kierownika tej stacji. W lipcu 2008 r. rozpoczyna służbę w strukturach CWT SP w Warszawie na stanowisko Szefa Węzła Teleinformatycznego w Lidzbarku Warmińskim. Następnie w styczniu 2011 r. przechodzi w struktury 4. RWT SP w Warszawie, na stanowisko Szefa Węzła Teleinformatycznego w Lipowcu, gdzie do dnia dzisiejszego zarządza systemami teleinformatycznymi oraz łącznością dla potrzeb 8 batalionu radiotechnicznego wraz z pododdziałami terenowymi, grupy zabezpieczenia 22 WOG, GRE 1 ORel Lidzbark Warmiński. Jest osobą operatywną i wymagającą, posiadającą bogaty zasób wiedzy specjalistycznej nabytej podczas swojej 31 letniej służby wojskowej, wzorowo kierujący zespołem, wykazujący się dużą inicjatywą, zarówno w trakcie działalności bieżącej, jak również podczas opracowywania projektów modernizacji systemów teleinformatycznych. Wysoki poziom realizacji zadań służbowych stawianych podoficerowi został wielokrotnie odzwierciedlony poprzez m. in. odznaczenia srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złotem medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych nagrodami oraz listami gratulacyjnymi. Stale podnosi poziom wiedzy fachowej. Posiada II klasę kwalifikacyjną specjalisty wojskowego. Jest godnym wzorem do naśladowania dla środowisk podoficerów 4. RWT SP.

Uzyskał tytuł „Podoficera roku 2017” w 4. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych