4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2016

 st. chor. sztab. Krzysztof BUCZYŁO

Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po promocji w 1979 r. rozpoczął służbę w 84. batalionie łączności 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku, na stanowisku dowódcy radiostacji R-140. W kolejnych latach zawodowej służby wojskowej pełnił obowiązki na stanowiskach dowódcy plutonu radiowego, zastępcy dowódcy kompani łączności ds. technicznych, dowódcy plutonu kompanii łączności Dywizjonu Dowodzenia 22. Bazy Lotniczej w Malborku. Z dniem 01.04.2004 r. zostaje wyznaczony na stanowisko Szefa Garnizonowego Węzła Łączności w Malborku. W październiku 2007 r. przechodzi w struktury 2. RWT SP w Bydgoszczy na stanowisko Szefa Węzła Teleinformatycznego w Malborku. Następnie w styczniu 2011 r. przechodzi w struktury 4. RWT SP w Warszawie, na stanowisko Szefa Węzła Teleinformatycznego w Malborku, gdzie do dnia dzisiejszego zarządza systemami teleinformatycznymi oraz łącznością dla potrzeb 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego, 224. kompani radiotechnicznej, Żandarmerii Wojskowej i Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz jednostek wojskowych biorących udział w ćwiczeniach na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim. Jest osobą operatywną i wymagającą, posiadającą bogaty zasób wiedzy specjalistycznej nabytej podczas swojej 40 letniej służby wojskowej, wzorowo kierujący zespołem, wykazujący się dużą inicjatywą, zarówno w trakcie działalności bieżącej, jak również podczas opracowywania projektów modernizacji systemów teleinformatycznych. Wysoki poziom realizacji zadań służbowych stawianych podoficerowi został wielokrotnie odzwierciedlony poprzez m. in. odznaczenia złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złotem medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz złotym medalem „Za Długoletnią Służbę Wojskową”. Wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych nagrodami oraz listami gratulacyjnymi. Stale podnosi poziom wiedzy fachowej. Posiada II klasę kwalifikacyjną specjalisty wojskowego. Jest godnym wzorem do naśladowania dla środowisk podoficerów 4. RWT SP.

Uzyskał tytuł „Podoficera roku 2016” w 4. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych