4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2015 i 2014
st. chor. sztab. Dariusz BAST

Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po promocji w 1994 r. rozpoczął służbę w 4. pułku dowodzenia w Bydgoszczy na stanowisku dowódcy plutonu łączności. W latach 1996 - 1998 pełnił obowiązki jako Chorąży Terenowego Aparatu Mobilizacyjnego i Kierownik Kancelarii Tajnej w 7 Składnicy Sprzętu Łączności i UL w Łowiczu. W Lipcu 1998 r. obejmuje stanowisko Kierownika Magazynów Sprzętu Łączności i Informatyki w 2 BMT – Skład Łowicz. Styczeń 2005 r. jest nowym wyzwaniem dla st. chor. Dariusza Basta. Rozpoczyna on służbę w Centralnym Węźle Łączności Sił Powietrznych na stanowisku Kierownika Wojskowej Stacji Pocztowej. W 2007 r. przechodzi w struktury Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych na stanowisko Starszego Dyżurnego Łączności DSO, a następnie w 4. RWT SP, na stanowisko Szefa WT Sochaczew, gdzie do dnia dzisiejszego zarządza systemami teleinformatycznymi oraz łącznością dla potrzeb 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP oraz Jednostek Wojskowych w Garnizonie  Sochaczew. Jest osobą operatywną, wykazującą się dużą inicjatywą w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, zarówno w trakcie działalności bieżącej, jak też podczas opracowywania projektów modernizacji systemów teleinformatycznych. Wysoki poziom realizacji zadań służbowych stawianych podoficerowi został wielokrotnie odzwierciedlony poprzez m. in. odznaczania srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju" oraz brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych nagrodami oraz listami gratulacyjnymi. Stale podnosi poziom wiedzy fachowej. Swoje wyszkolenie teleinformatyczne podwyższał w latach 2009 – 2013 r. w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie, na wydziale nauk technicznych, uzyskując tytuł Inżyniera sieci informatycznych z wynikiem - bardzo dobrym. Posiada III klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej 28B21 oraz znajomość języka angielskiego na poziomie I. Interesuje się informatyką oraz motoryzacją, w czasie wolnym czynnie wspiera łowicką sekcję JUDO. Jest godnym wzorem do naśladowania dla środowiska podoficerów 4. RWT SP.
Uzyskał tytuł „Podoficera roku 2014 i 2015 ” w 4. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych