4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
M±ż Zaufania

ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE KORPUSU PODOFICERÓW:

M±ż Zaufania – st. chor. szt. Dariusz BAST tel. 261 529 800

Zastępca Męża Zaufania – chor. Mirosław SIERPIEŃ – tel. 261 828 291

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych