4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Zadania

Do głównych zadań 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych należy:

 • utrzymanie w pełnej sprawności i niezawodności sieci i systemów teleinformatycznych jednostek wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych w rejonie odpowiedzialności;
 • zabezpieczenie teleinformatycznie narodowych oraz sojuszniczych ćwiczeń i treningów w rejonie odpowiedzialności;
 • wdrażanie w zabezpieczanych teleinformatycznie jednostkach Rodzajów Sił Zbrojnych pozyskiwanej nowej techniki teleinformatycznej i specjalistycznego oprogramowania;
 • wdrażanie w jednostkach Rodzajów Sił Zbrojnych w rejonie odpowiedzialności nowych systemów wspomagających proces dowodzenia;
 • zaopatrywanie jednostek Rodzajów Sił Zbrojnych w rejonie odpowiedzialności w sprzęt teleinformatyczny, oprogramowanie oraz techniczne środki materiałowe niezbędne do jego eksploatacji.

 

       Eksploatowane i zarządzane systemy:   

 Sprzęt:

 • ASOC
 • DUNAJ
 • ICC
 • G-t-G
 • CSI/LINK-16
 • WOŁCZENICA
 • MIL-WAN/KTSA
 • BLUSZCZ-H/RL
 • INTER-MON w SP
 • Centrale DGT 3450
 • Multipleksery MX-64
 • Krotnice KX-30 PCM
 • Urządzenia SDH, PDH
 • Centralki telefoniczne PANASONIC
 • Urządzenia Dostępowe DXC DGT
 • Radiolinie RL-450B
 • Radiostacje R-140
 • Radiostacje Harris RF-5800
 • Radiostacje Motorola PRM-500
 • Radiostacje Rohde & Schwarz XT452U8, XK2500, XK2900
 • Podsystem Cyfrowej Łączności Utajnionej STORCZYK
 • Podsystem Telefonicznej Niejawnej Łączności Rządowej KWARC
 • Podsystem Telefonicznej Niejawnej Łączności Mobilnej CATEL

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych