4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Kadra zawodowa

 

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH w 4. RWT SP
na dzień 21.09.2015 r.

Lp. Nazwa stanowiska Stopień etatowy Specjalność wojskowa Wymagane poświadczenie bezpieczeństwa /krajowe/ Wymagane poświadczenia bezpieczeństwa
/międzynarodowe/
1. SZEF SEKCJI OF. MŁ. 28B01 ŚCIŚLE TAJNE NIE
2. STARSZY TECHNIK PDF. 38A23
38A21
POUFNE NIE
3. KIEROWNIK MAGAZYNU PDF. 38A23 POUFNE NIE
4. SAMODZIELNY TECHNIK PDF. 38T21
28B21
POUFNE NIE
5. KIEROWNIK WARSZTATU PDF. 28T21 POUFNE NIE
6. STARSZY INŻYNIER OF. MŁ. 28B01 ŚCIŚLE TAJNE TAK
7. SAMODZIELNY TECHNIK PDF. 28B21 TAJNE TAK
8. ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNYCH PDF. 28D34 ŚCIŚLE TAJNE TAK
9. ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNYCH PDF. 28D34 ŚCISLE TAJNE TAK
10. ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNYCH PDF. 28D34 ŚCISLE TAJNE TAK
11. ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNYCH PDF. 28D34 ŚCIŚLE TAJNE TAK
12. SAMODZIELNY TECHNIK PDF. 28D21  TAJNE NIE
13. KIEROWNIK ZMIANY PDF. 29A21 ŚCISLE TAJNE TAK
14. STARSZY TECHNIK PDF. 29A21 ŚCIŚLE TAJNE NIE
15. STARSZY TECHNIK PDF. 29A21 ŚCIŚLE TAJNE NIE
16. STARSZY TECHNIK PDF. 28B21 TAJNE TAK
17. STARSZY TECHNIK PDF. 28B27 TAJNE TAK
18. TECHNIK PDF. MŁ. 28T23 TAJNE NIE
19. SAMODZIELNY TECHNIK PDF. 28B21 ŚCIŚLE TAJNE NIE
20. ZASTĘPCA SZEFA-KIEROWNIK STACJI OCHRONY KRYPTOGRAFICZNEJ PDF. ST. 29A21 ŚCIŚLE TAJNE TAK
21. KIEROWNIK GRUPY PDF. 28B21 TAJNE NIE
22. KIEROWNIK GRUPY PDF. 28B31
28B21
TAJNE NIE
23. KIEROWNIK GRUPY PDF. 28B21
38T26
TAJNE TAK
24. SAMODZIELNY TECHNIK PDF. 29A21 ŚCIŚLE TAJNE TAK
25. STARSZY TECHNIK PDF. 29A21 ŚCIŚLE TAJNE NIE
26. STARSZY TECHNIK PDF. 29A21 ŚCIŚLE TAJNE NIE
27. SAMODZIELNY TECHNIK PDF. 29A21 ŚCISLE TAJNE TAK

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych