4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Aktualności
Ważny egzamin dla podoficerów
01.12.2017
W dniu 30 listopada w 4. RWT SP została przeprowadzona sesja egzaminacyjna na klasy kwalifikacyjne dla podoficerów naszego Rejonu.

Sesja egzaminacyjna została zorganizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych z późn. zm. i rozpoczęła się wystąpieniem przewodniczącego Komisji mjr Zbigniewa Sulimy, który przedstawił członków komisji a następnie omówił organizację i przebieg egzaminu. Podobnie jak i w ubiegłych latach egzamin został przeprowadzony na poziomie drugiej i trzeciej  klasy kwalifikacyjnej.

Sesja egzaminacyjna składała się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmowała zakres wiedzy nabytej przez żołnierzy w dotychczasowej służbie oraz w odbytych szkoleniach i kursach specjalistycznych. Sprawdzona została nie tylko ich wiedza ogólna z takich przedmiotów jak:  taktyka, szkolenie ogniowe, terenoznawstwo czy rozpoznanie, ale także z przedmiotów specjalistycznych, kierunkowej wiedzy  dla pododdziałów, w których żołnierze wykonują obowiązki służbowe. Na części praktycznej, podoficerowie musieli wykazać się umiejętnościami związanymi ze specjalnością wojskową na zajmowanym stanowisku służbowym.

Nad właściwym i prawidłowym przebiegiem sesji egzaminacyjnej nadzór sprawowała Komisja powołana rozkazem Szefa 4. RWT SP w składzie: Przewodniczący: mjr Zbigniew SULIMA i członkowie: kpt. Agnieszka TRELA, por. Zdzisław WOŚ, ppor. Jacek OSTANEK, ppor. Tomasz ROSZKOWSKI, st. chor. sztab. Dariusz BAST, st. chor. sztab. Waldemar WINNICZUK i st. chor. Rafał MIETELSKI. Do egzaminu przystąpiło 16 podoficerów w tym 6 na trzecią klasę i 10 na drugą klasę kwalifikacyjną.

Życzymy pozytywnego zdania egzaminu!!!


Tekst: st. chor. szt. Leszek KUC

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych