4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Aktualności
Dzień Podoficera, wybór Podoficera Roku.
24.10.2017
W dniu 19 października 2017 r. podoficerowie z 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych uczestniczyli w przedsięwzięciu szkoleniowym jakim jest Dzień Podoficera.

Szkolenie rozpoczęło się omówieniem planu oraz przekazaniem informacji organizacyjnych przebiegu Dnia Podoficera przez Starszego Podoficera Kierownictwa st. chor. szt. Leszka KUCA.
Następnie, szkolenie przeprowadzili zaproszeni przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, którzy omówili  i wyjaśnili obszary ustawy oraz ich wpływ na realizację świadczeń mieszkaniowych i przydziału kwater dla żołnierzy zawodowych. Na zakończenie wykładu podoficerowie mieli możliwość oraz dobrą okazję do indywidualnych konsultacji z przedstawicielami AMW w sprawach mieszkaniowych.
Kolejnym zaproszonym gościem, który przeprowadził zajęcia informacyjne z podoficerami był Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie płk Waldemar CUKIER przedstawił i omówił szereg zagadnień z ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych.
W tym dniu, również  na spotkanie z kadrą podoficerską przybył Dziekan Korpusu Podoficerów Zawodowych Sił Powietrznych - st. chor. sztab. Grzegorz KORZENIEWSKI. Przedstawił zgromadzonym na szkoleniu działalność bieżącą Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów w trakcie trwającej kadencji, następnie przedstawił stan realizacji prac nad aktami prawnymi mającymi wpływ na służbę wojskową podoficerów, w tym podwyżki uposażeń, kierowanie na kursy i szkolenia oraz wyznaczanie podoficerów na inne stanowiska służbowe. Zostały omówione także problemy i sprawy dotyczące podoficerów w Rejonie.
Ilość zadawanych pytań i problemów wskazywała na to, że spotkania z zaproszonymi gośćmi  były pomocne i rozwiązały wiele wątpliwości w sferze zakwaterowania Sił Zbrojnych RP, zaopatrzenia emerytalnego oraz spraw bieżących dotyczących służby wojskowej.
Kolejnymi przedsięwzięciem w tym dniu był wybór Podoficera Roku 2017. Po prezentacji kandydatów, zgromadzeni podoficerowie przystąpili do tajnego głosowania. Spośród wszystkich wybranych podoficerów - kandydatów do tytułu, największą liczbę głosów i zarazem tytuł Podoficera Roku 2017 otrzymał:
st. chor. sztab. Adam SADOWSKI
który poprzez swoją postawę, obowiązkowość i dyspozycyjność wykazał się wysoką gotowością do wykonywania zadań służbowych w 2017 roku a także dużą inicjatywą i zaangażowaniem w ich realizację.
Serdecznie gratulujemy zdobycia tytułu Podoficera Roku 2017!

 


Tekst i zdjęcia: st. chor. szt. Leszek KUC

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych