4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Aktualności
Święto Wojsk Łączności i Informatyki
23.10.2017
W czwartek 19.10.2017 r. żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych uroczyście obchodzili Święto Wojsk Łączności i Informatyki.

Wojska łączności i informatyki są przeznaczone przede wszystkim do zapewnienia organom dowodzenia możliwości sprawnego kierowania wojskami. Realizacja ty zadań jest możliwa dzięki wykorzystaniu potencjału telekomunikacyjnemu kraju, istniejącej infrastruktury oraz dzięki jednostkom i pododdziałom wojsk łączności i informatyki. Jedną z tym jednostek jest również 4 .Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Uroczystość rozpoczęto odczytaniem Rozkazu Szefa 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w sprawie wyróżnień żołnierzy i pracowników RON, przyznania odznak pamiątkowych oraz mianowania na kolejny stopień podoficerski.

Akt mianowania na stopień „STARSZEGO CHORĄŻEGO SZTABOWEGO” otrzymał:
- st. chor. Waldemar WINNICZUK

Odznaki pamiątkowe otrzymali:
- ppor. Tomasz ROSZKOWSKI
- st. chor. szt. Dariusz MATYSIEWICZ

   

Ppłk Czcibor Ziemowit Powęska, Szef 4. RWT SP, w swojej wypowiedzi kierowanej do żołnierzy i pracowników RON podkreślił znaczenie Rejonu w utrzymaniu w pełnej sprawności i niezawodności sieci i systemów teleinformatycznych jednostek wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych w rejonie odpowiedzialności oraz zabezpieczenie teleinformatyczne narodowych oraz sojuszniczych ćwiczeń i treningów.

Na zakończenie swojego przemówienia podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej za duże zaangażowanie, trud i poświęcenie, które często towarzyszy w wykonywaniu obowiązków służbowych w służbie dla Rejonu i całych Sił Zbrojnych RP, życząc im także wszelkiej pomyślności i satysfakcji z osiągnięć w służbie, w pracy oraz w życiu osobistym.

Galeria


Tekst i zdjęcia: Pani Milena POŁAWSKA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych