4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Aktualności
Zakończenie praktyk słuchacza z WSOWL
04.09.2015
Z dniem 02.09.2015 r. słuchacz Studium Oficerskiego - st. szer. pchor. Tomasz PIEŚCIUK zakończył miesięczne praktyki dowódczo-specjalistyczne w 4. RWT SP.


St. szer. pchor. Tomasz PIEŚCIUK przybył z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w celu odbycia praktyki dowódczo – specjalistycznej w Grupie Zabezpieczenia Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia. Na opiekuna praktyk z ramienia rejonu wyznaczony został zastępujący Szefa Grupy GZZSD por. Marcin Piłat.


Podczas praktyk trwających w okresie 03.08 – 02.09.2015 r. , słuchacz zapoznał się ze strukturą oraz zadaniami realizowanymi przez jednostkę jak i Grupę Zabezpieczenia Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia. W trakcie intensywnego okresu praktyk zajmował się konfiguracją urządzeń sieciowych wspierając administratorów w utrzymaniu systemów w sprawności technicznej.
Podczas spotkania kończącego praktyki udział wzięli Szef CZST mjr Zbigniew Sulima, opiekun praktyk por. Marcin Piłat oraz Szef 4. RWT SP ppłk Czcibor Ziemowit Powęska, który uznał za pewne, że zdobyta wiedza i praktyka okaże się niezbędna w przyszłej służbie w 4. RWT SP, którą żołnierz rozpocznie po otrzymaniu promocji oficerskiej wyznaczonej na 12 września br.
 

Tekst i zdjęcia: Pani Milena POŁAWSKA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych